Bokföring för småföretagare

Funderar du, precis som jag gör, på att starta eget företag för att tjäna lite pengar på ditt fotograferande? Om du gör det är det viktigt att du sköter bokföringen redan från början. Om du tycker att det känns skrämmande kan du ta hjälp av en expert.

Att sköta sin bokföring är viktigt, och det är viktigt att göra rätt från början. Dels kan det vara svårt att rätta till felaktigheter när det gått en tid, dels har man som egenföretagare sällan tid att göra om och göra rätt. 

Bokföring

Så här står det på verksamt.se, en sajt som staten skapat för att hjälpa företagare:

Företagets bokföring består av

verifikationer
grund- och huvudbok
resultat- och balansräkningar
årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning

verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing

Om du inte har råd att anlita någon för att sköta din bokföring kan du betala en konsult för att hålla en genomgång med dig under några timmar. Då kommer du att ha en mycket bättre grund att stå på.

Förutom att myndigheterna ställer krav på att alla företag ska ha en korrekt bokföring gör böckerna det också möjligt att skaffa sig en bättre bild av verksamheten, vad som fungerar och vad som inte gör det. 

Det vanligaste när fotografer startar företag är att de väljer bolagsformen enskild firma. I en enskild firma är det företagaren själv som är ansvarig för bokföringen. Du kan ta hjälp med bokföringen om du tycker att det är krångligt, men även om du anlitar hjälp är det du som är ansvarig för att allt är korrekt.

Många småföretag, inte minst inom kultursektorn, har drabbats hårt av coronapandemin. Därför tillsatte regeringen i våras en utredning för att ta reda på vilka regler för bokföring som upplevs som mest betungande, och införa lättnader i dessa.